Politechnika Wrocławska

Dla
przedsiębiorców

Politechnika Wrocławska od wielu lat prowadzi badania nastawione na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Skorzystaj z bogatej oferty innowacyjnych technologii i badań naukowych. Zyskaj przewagę rynkową i polepsz osiągane wyniki biznesowe!

Zobacz

Dla
naukowców

Politechnika Wrocławska posiada szerokie kontakty w polskim i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysokie kompetencje w zakresie  komercjalizacji wiedzy i technologii. Skorzystaj z dotychczasowych doświadczeń i przenieś wyniki swoich badań do praktyki gospodarczej!

Zobacz

AKTUALNOŚCI

 • Uchwalono małą ustawę o innowacyjności - Zdjęcie

  17.10.2016

  Uchwalono małą ustawę o innowacyjności

  Firmy będą mogły korzystać z większych ulg na działalność B+R, a naukowcy - więcej zyskają z komercjalizacji swoich wynalazków - to spodziewane skutki tzw. małej ustawy o innowacyjności, którą jednogłośnie uchwalił Sejm.

  więcej
 • Czy jesteś częścią procesu innowacji? Weź udział w ankiecie! - Zdjęcie

  17.10.2016

  Czy jesteś częścią procesu innowacji? Weź udział w ankiecie!

  Europejski Urząd Patentowy (EPO) przeprowadza ogólnoeuropejską ankietę, której wyniki pomogą zrozumieć jakiego rodzaju informacje wspierają proces innowacji. Zapraszamy do udziału !

  więcej
 • Innowacje w firmie - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - Dolny Śląsk - Zdjęcie

  08.10.2015

  Innowacje w firmie - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - Dolny Śląsk

  Konkurs na dofinansowanie innowacji w firmie - Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP - został uruchomiony przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą

  więcej
 • TRANSFER TECHNOLOGII - Komercjalizacja nauki - Zdjęcie

  07.10.2015

  TRANSFER TECHNOLOGII - Komercjalizacja nauki

  Transfer Technologii poprzez Uczelniane Centra. Szanowni Państwo zachęcamy do lektury Kwartalnika Urzędu Patentowego RP nr 2/24/2015. Zamieszczono w nim obszerną rozmowę z prof. zw. dr hab. inż. Janem Kochem, pomysłodawcą, twórcą, dyrektorem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

  więcej
 • Nowy numer biuletynu High Tech 3/2015 - Zdjęcie

  02.10.2015

  Nowy numer biuletynu High Tech 3/2015

  W numerze przedstawiono trzy artykuły: "Budżet Unii Europejskiej", "Sprawozdanie z Konferencji pn. Komercjalizacja wyników badań naukowych" oraz "Profile ofert handlowych Sieci Enterprise Europe Network".

  więcej
 • Wzorniczy Audyt Technologiczny - Zdjęcie

  02.10.2015

  Wzorniczy Audyt Technologiczny

  Audyt technologiczny to działanie mające na celu ocenę stanu potencjału technologicznego przedsiębiorstwa, w tym jego produktów, stosowanych technologii, wykorzystywanych procedur, czy też stosowanych regulaminów.

  więcej
 • Demonstrator - Projekt B+R - Zdjęcie

  02.10.2015

  Demonstrator - Projekt B+R

  Demonstrator jest programem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej / demonstracyjnej.

  więcej
 • Nowelizacja prawa własności przemysłowej - Zdjęcie

  28.09.2015

  Nowelizacja prawa własności przemysłowej

  Nowelizację prawa własności przemysłowej (PWP) uchwalono na pos. nr 97 dnia 24-07-2015

  więcej
 • Konkurs ENERGIA+ !nnowacje - Zdjęcie

  24.09.2015

  Konkurs ENERGIA+ !nnowacje

  Konkurs ENERGIA+ !nnowacje jest organizowany przez Komitet ds. Innowacji i Nowych Technologii Krajowej Izby Gospodarczej, a jego partnerami są m.in.: Enea SA, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polski Instytut Badań i Rozwoju. Głównym jego celem jest promowanie innowacyjnych pomysłów i rozwijanie nowoczesnych technologii dla elektroenergetyki oraz wyłonienie najlepszego z nich i jego docelowe wdrożenie.

  więcej
 • Jak skutecznie transferować wyniki badań naukowych do gospodarki ? - Zdjęcie

  14.07.2015

  Jak skutecznie transferować wyniki badań naukowych do gospodarki ?

  Skuteczna komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem składającym się z szeregu niełatwych działań wymagających zróżnicowanych kompetencji.

  więcej