Politechnika Wrocławska

Dla
przedsiębiorców

Politechnika Wrocławska od wielu lat prowadzi badania nastawione na wyzwania współczesnej nauki i gospodarki. Skorzystaj z bogatej oferty innowacyjnych technologii i badań naukowych. Zyskaj przewagę rynkową i polepsz osiągane wyniki biznesowe!

Zobacz

Dla
naukowców

Politechnika Wrocławska posiada szerokie kontakty w polskim i międzynarodowym środowisku biznesowym oraz wysokie kompetencje w zakresie  komercjalizacji wiedzy i technologii. Skorzystaj z dotychczasowych doświadczeń i przenieś wyniki swoich badań do praktyki gospodarczej!

Zobacz

AKTUALNOŚCI

 • Badania na rynek - PARP - Zdjęcie

  06.10.2017

  Badania na rynek - PARP

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) prowadzi nabór wśród przedsiębiorców w ramach działania "Badania na rynek" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). PARP oferuje do 20 mln zł dofinansowania na projekt.

  więcej
 • Inkubator Innowacyjności+ - Zdjęcie

  26.07.2017

  Inkubator Innowacyjności+

  W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku, Politechnika Wrocławska otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia pn.Inkubator Innowacyjności+,uzyskując spośród kilkudziesięciu uczelni 1. miejsce na liście rankingowej dofinansowanych projektów.

  więcej
 • TRANSFER TECHNOLOGII - Komercjalizacja nauki - Zdjęcie

  07.10.2015

  TRANSFER TECHNOLOGII - Komercjalizacja nauki

  Transfer Technologii poprzez Uczelniane Centra. Szanowni Państwo zachęcamy do lektury Kwartalnika Urzędu Patentowego RP nr 2/24/2015. Zamieszczono w nim obszerną rozmowę z prof. zw. dr hab. inż. Janem Kochem, pomysłodawcą, twórcą, dyrektorem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii.

  więcej
 • Jak skutecznie transferować wyniki badań naukowych do gospodarki ? - Zdjęcie

  14.07.2015

  Jak skutecznie transferować wyniki badań naukowych do gospodarki ?

  Skuteczna komercjalizacja wyników badań naukowych jest procesem składającym się z szeregu niełatwych działań wymagających zróżnicowanych kompetencji.

  więcej